BANKOWSKAZ- O nas - Nasza oferta - Dlaczego warto... - Zapytaj nas - Warto wiedzieć
BANKOWSKAZ
-   Specjalizujemy się w pozyskiwaniu finansowania dla klientów indywidualnych i firm.

-   Świadczymy usługi w zakresie doboru optymalnego produktu finansowego w zależności od indywidualnych potrzeb i możliwości finansowych naszych klientów. Posiadamy aktualną wiedzę o ofercie większości instytucji finansowych w Polsce, dzięki czemu możemy szybko zaproponować konkretne i skuteczne rozwiązanie. Nasi eksperci to osoby z wieloletnim doświadczeniem i praktyką w dziedzinie finansów osobistych i firmowych.

-   Zajmujemy się kompleksową obsługą klienta, począwszy od pomocy w wyborze produktu finansowego, poprzez uczestnictwo w procesie przygotowania i kompletowania dokumentacji oraz aplikowania, aż do podpisania umowy i jej realizacji. Jesteśmy zorientowani na utrzymanie długoterminowych relacji z naszymi klientami. Nasze usługi są bezpłatne.

-   Aby zapewnić kompleksową obsługę naszym klientom współpracujemy z wyspecjalizowanymi podmiotami w zakresie usług deweloperskich, księgowości i doradztwa podatkowego, pozyskiwania funduszy z Unii Europejskiej, przygotowania biznesplanów, wyceny nieruchomości i obsługi prawnej oraz obrotu nieruchomościami.

-   Realizujemy zlecenia na terenie całego kraju.

MAPA Bankowskaz
Agencja Kredytowa Paweł Klita Biznes Partner
90-132 Łódź, ul. Narutowicza 67 lok. 1
(wejście od ul. Lindley'a 2)
Specjalista ds. Kredytów: Ewa Salska-Klita
tel.: +48 603 88 55 11
e-mail: biuro@bankowskaz.pl

-   Finanse dla klientów indywidualnych:

-  kredyty hipoteczne (mieszkaniowe, konsolidacyjne, refinansowe, budowlane, na zakup działki)
-  pożyczki hipoteczne na dowolny cel
-  pożyczki i kredyty gotówkowe
-  gotówkowe kredyty konsolidacyhne
-  kredyty samochodowe
-  refinansowanie zakupu samochodu


-   Finanse dla klientów instytucjonalnych - firm i przedsiębiorstw:

-  kredyty firmowe
-  kredyty obrotowe
-  kredyty inwestycyjne
-  kredyty hipoteczne
-  kredyty dla Wspólnot Mieszkaniowych
-  kredyty samochodowe
-  factoring
-  rachunki bieżące
-  leasing na środki transportu, maszyny i urządzenia
...skorzystać z naszych usług?

-   ZROZUMIENIE
Pierwszy krok to poznanie i analiza celów, jakie chcesz osiągnąć. Chcemy, aby wybrane przez nas rozwiązanie było najkorzystniejsze dla Ciebie lub Twojej firmy.

-   PROFESJONALIZM I RZETELNOŚĆ
Chcemy podzielić się z Tobą naszą wiedzą i doświadczeniem wskazując Ci skuteczne rozwiązanie.

-   WYGODA
W jednym miejscu masz dostęp do szerokiej oferty produktów finansowych.

-   OSZCZĘDNOŚĆ
Oszczędzasz swój czas i pieniądze, bo możemy spotkać się z Tobą w miejscu i terminie dogodnym dla Ciebie, a nasze usługi są bezpłatne.

-   MINIMUM FORMALNOŚCI
Pomożemy Ci zebrać tylko niezbędne dokumenty i przebrnąć od początku do końca przez nierzadko zawiłe procedury.

-   DŁUGOTRWAŁE WSPARCIE
Zawsze możesz zwrócić się do nas o radę w sprawach Twoich finansów lub finansów Twojej firmy.

-   Jeśli mają Państwo pytania dotyczące możliwości uzyskania kredytu bądź innej formy finansowania prosimy o przysłanie nam wiadomości na adres biuro@bankowskaz.pl z podaniem telefonu kontaktowego, preferowanej godziny kontaktu oraz swoimi pytaniami.
-   Kredyt obrotowy - kredyt bankowy przeznaczony na finansowanie bieżącej działalności przedsiębiorstwa, np. na zakup wyposażenia czy towaru. Z reguły są to kredyty krótkoterminowe, dla których okres spłaty nie przekracza roku.
-   Kredyt inwestycyjny - kredyt bankowy przeznaczony na finansowanie realizowanych przez kredytobiorcę przedsięwzięć, których celem jest powiększenie wartości majątku trwałego. Środki pozyskane na jego podstawie mogą być przeznaczone na zakup środków trwałych takich jak samochody, maszyny, urządzenia, zakup, budowę, rozbudowę, nadbudowę czy modernizację obiektów związanych z działalnością gospodarczą jak również na zakup papierów wartościowych, akcji lub udziałów. Warunkiem uzyskania tego rodzaju kredytu jest udokumentowanie efektywności ekonomicznej, słuszności inwestycji i przewidywanych zysków. Są to kredyty długoterminowe, udzielane zazwyczaj na okres od 5 do 20 lat.
-   Kredyt mieszkaniowy - długoterminowy kredyt bankowy (okres spłaty do 35 lat), którego zabezpieczeniem jest hipoteka na nieruchomości. Udzielany jest klientom indywidualnym. Jego celem może być zakup nieruchomości mieszkalnej na rynku pierwotnym (od dewelopera) lub wtórnym.
-   Kredyt budowlany - długoterminowy kredyt przeznaczony na budowę, zabezpieczony hipoteką na nieruchomości.
-   Pożyczka hipoteczna - długoterminowa pożyczka środków na dowolny cel, zabezpieczona hipoteką na nieruchomości.
-   Kredyt refinansowany - kredyt przeznaczony na zrefinansowanie już istniejącego zobowiązania. Zaciąga się go w celu poprawy płynności finansowej lub warunków kredytowych.
-   Kredyt konsolidacyjny - kredyt przeznaczony na spłatę wielu różnych zobowiązań kredytobiorcy, np. kredytów gotówkowych, hipotecznych, samochodowych, kart kredytowych itp. Zamieniając je na jeden kredyt pozwala na poprawę płynności finansowej, a także nierzadko na poprawę warunków kredytowania będąc jednocześnie wygodnym w obsłudze. Może być bez zabezpieczenia lub zabezpieczony hipoteką na nieruchomości.
-   Factoring - bank nabywa w drodze cesji od przedsiębiorstw handlowych lub przemysłowych roszczenie o zapłatę należnych im kwot, a zwłaszcza sprzedaży. Pozwala na przyspieszenie przepływu pieniądza w obrocie gospodarczym.
-   Rachunek bieżący - rodzaj rachunku bankowego przeznaczony do gromadzenia środków pieniężnych oraz przeprowadzania rozliczeń pieniężnych przez podmioty gospodarcze oraz osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej.
-   Leasing - w ramach leasingu jedna ze stron umowy (finansujący, leasingodawca) przekazuje drugiej stronie (korzystającemu, leasingobiorcy) prawo do korzystania z określonego dobra materialnego na pewien uzgodniony w umowie leasingu okres, w zamian za ustalone ratalne opłaty (raty leasingowe).
-   Pożyczka gotówkowa - krótkoterminowa pożyczka udzielana na okres do 120 miesięcy, nie jest zabezpieczona hipoteką, a najwyżej oświadczeniem o poddaniu się egzekucji. Środki otrzymuje się do dyspozycji w ciągu maksymalnie kilku dni i można je przeznaczyć na dowolny cel.
-   Kredyt samochodowy - kredyt, którego zabezpieczeniem jest zastaw rejestrowy na pojeździe kupowanym za kredyt.