Rozporządzenie o ochronie danych osobowych

 

W przypadku przesłania przez Państwa zapytania do naszej firmy przez formularz kontaktowy na stronie lub e-mailem na adres biuro@bankowskaz.pl informuję, że działam na podstawie art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO. Informuję Państwa, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych będzie firma Bankowskaz Pośrednictwo Bankowe Ewa Salska-Klita z siedzibą w Łodzi 90-132, ul. Narutowicza 67 lok 1, NIP: 7251404193.

2) Państwa dane będą przetwarzane w celu przedstawienia oferty i usług świadczonych przez firmę Bankowskaz oraz udzielenia odpowiedzi na zadane przez Państwa pytania, przesyłania informacji o ofertach i produktach, jak również zmianach w ofertach.

3) Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

  1. Dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT,
  2. Instytucje finansowe i podmioty z którymi współpracujemy w zakresie obsługi naszych klientów
  3. Organy uprawnione do otrzymania Państwa danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  4. Moi pracownicy, pełnomocnicy, kontrahenci i współpracownicy (zleceniobiorcy).
  5. Operatorzy pocztowi i kurierzy.

4) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

5) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 1 roku od dnia przesłania nam zapytania, a więc przez okres jaki jest z mojego doświadczenia uzasadniony ze względu na czas jaki może być potrzebny do dopasowania odpowiedniej oferty.

6) Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.

7) Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.

8) Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne dla udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie skierowane do mnie przez formularz kontaktowy lub e-mailem na adres biuro@bankowskaz.pl

9) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym także nie w formie profilowania.

10) W przypadku spraw związanych z Państwa danymi osobowymi prosimy o kontakt na adres e-mail: biuro@bankowskaz.pl lub tel. 603 88 55 11.

RODO

Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.

Social Media